Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-04-2013.
Geldend van 19-04-2013 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage I

Informatie geldend op 19-04-2013

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 19-04-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-04-2013 Nieuwe-regeling 03-04-2013 Stcrt. 2013, 10233 VCI-069/2013 03-04-2013 Stcrt. 2013, 10233

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven