Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna

[Regeling vervallen per 26-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 25-04-2013

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna

Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht,

Gelet op artikel 111a, eerste lid Wet op het notarisambt (Wna);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-04-2013]

Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst alle medewerkers van het Bureau Financieel Toezicht aan die per in werking treding van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt (Staatsblad 2011, 470) belast zullen zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wna.

Artikel 2

[Vervallen per 26-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna.

Artikel 4

[Vervallen per 26-04-2013]

  • 1 Dit Aanwijzingsbesluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Tevens zal dit Aanwijzingsbesluit op de website van het BFT worden geplaatst.

Utrecht, 4 oktober 2012

Bureau Financieel Toezicht,

de voorzitter van het bestuur,

A. Hammerstein

Terug naar begin van de pagina