Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns alsmede nader uitwerken overgangsmaatregel (wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten)

Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2013.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DV2013/82M
Identificatienummer BWBR0032955
Rechtsgebied Belastingrecht
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2013

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-07-2013 Nieuwe-regeling 28-02-2013 Stcrt. 2013, 5926 DV2013/82M 28-02-2013 Stcrt. 2013, 5926

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven