Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns alsmede nader uitwerken overgangsmaatregel (wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten)

Geraadpleegd op 10-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2013.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2013 Nieuwe-regeling 28-02-2013 Stcrt. 2013, 5926 DV2013/82M 28-02-2013 Stcrt. 2013, 5926
Naar boven