Regeling vaststelling rekenfactor 2012 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-01-2015.]
Geldend van 31-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 2013, DMO/OHW-3150675 houdende vaststelling van de rekenfactor ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers voor het jaar 2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina