Wet vereenvoudiging regelingen UWV

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel V

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Nieuwe-regeling 20-12-2012
samen met
10-07-2014
Stb. 2012, 675
samen met
Stb. 2014, 276
33327 Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516

Opmerkingen

  1. Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2014/504.1)

  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/332 gesteld op 1 september 2014.2)

Terug naar begin van de pagina