Wet opslag duurzame energie

Geraadpleegd op 09-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
    Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

Door Stb. 2019/511 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 511 35304 18-12-2019 Stb. 2019, 511
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
01-01-2013 Nieuwe-regeling 20-12-2012 Stb. 2012, 673 33115 20-12-2012 Stb. 2012, 674
Naar boven