Gelijkstellingsregeling arbeidsuren

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor artikel9a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 22-06-2015
samen met
30-11-2015
samen met
19-12-2019
Stcrt. 2015, 17649
samen met
Stcrt. 2015, 45133
samen met
Stcrt. 2019, 70095
2015-0000103205
samen met
2015-0000292749
samen met
2019-0000157117
Inwtr. 1
Vervallen 22-06-2015
samen met
19-12-2019
Stcrt. 2015, 17649
samen met
Stcrt. 2019, 70095
2015-0000103205
samen met
2019-0000157117

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel III van de Wet werk en zekerheid in werking treedt.1)
Naar boven