Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren

Geraadpleegd op 15-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 21-04-2021.
Geldend van 21-04-2021 t/m 15-07-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 21-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-12-2012 Stcrt. 2012, 26393 WJZ/12375497 12-12-2012 Stcrt. 2012, 26393
Naar boven