Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren

Geldend van 25-12-2014 t/m 15-12-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12375497, tot aanwijzing van toezichthouders voor de Wet dieren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8.1 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • richtlijn 2001/82/EG: Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEU 2001 L 311);

  • wet: Wet dieren.

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de wet, zijn belast:

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina