Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 05-04-2013 t/m 15-04-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12347494, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies en de artikelen 3.9, 5.5 en 5a.5 van de Subsidieregeling innoveren;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als perioden in 2013, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

 • 3 Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2013 slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling 2013

  Plafond €

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

  1.1

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bedrijfsborgstellingskredieten

  01-01 t/m

  31-12

  1.000.000.000

   

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bodemsaneringsborgstellings-kredieten

     

  1.2

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit)

  3.2

   

  01-01 t/m

  31-12

  50.000.000

  1.3

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemersfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties)

  3.12b

  en

  3.12v

   

  01-01 t/m

  31-12

  150.000.000

  1.4

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg)

  3.12m

       

  1.5

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

  4.3

   

  01-01 t/m

  30-03

  16.000.000

   

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

  4.3

  Creatieve industrie

  01-01 t/m

  30-03

  4.000.000

  1.6

  Subsidieregeling Starten, groeien en overdragen van ondernemingen (valorisatieprogramma)

  5.2

       

  1.7

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten)

  6.2

       

  1.8

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf)

  7.2

       

  1.9

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (garantie scheepsnieuwbouwfinanciering)

  8.3

   

  01-01 t/m 31-12

  1.000.000.000

  1.10

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.3

       

  Subsidieregeling innoveren

  2.1

  Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)

  2.2

   

  10-01 t/m 24-01

  4.560.000

  2.2

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m

  31-12

  25.000.000

   

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m

  31-12

  55.000.000

   

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Duurzame technische ontwikkelingsprojecten

     

  2.3

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.3

       

  2.4

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.10

   

  09-01 t/m 06-11

  750.000

  2.5

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.18

   

  01/05 t/m 20/06

  7.000.000

  2.6

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

     

  2.7

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

     

  2.8

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.7

       

  2.9

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

     

  2.10

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

     

  2.11

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.9

       

  2.12

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers elektrische mobiliteit)

  5c.2

  Aantal beschikbare vouchers

  01-01 t/m

  31-12

  100

  2.13

  Subsidieregeling innoveren (innovatie voor maatschappelijke veiligheid)

  6.2

       

  Subsidieregeling sterktes in innovatie

  3.1

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (TKI-toeslag)

  1a.2

       

  3.2

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  Opkomende markten innovatieprojecten

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  CATRENE-innovatieprojecten

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  ITEA2-innovatieprojecten

  22-03 t/m 05-04

  7.000.000

  3.3

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Genomics (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Genomics

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  EMVT (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  EMVT

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Precisietechnologie (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Precisietechnologie

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  IPCR (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  IPCR

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  MMI (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  MMI

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Generieke communicatie (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Generieke communicatie

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Oppervlaktetechnologie

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Beeldverwerking (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Beeldverwerking

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Maritiem (periode vooraanmelding)

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Maritiem

     

  3.4

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; ETB-samenwerkingsverbanden)

  4.2

       

  3.5

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; internationale MKB-samenwerkingsverbanden)

  4.11

       

  3.6

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; EuroNanoMed-samenwerkingsverbanden)

  4.20

       

  3.7

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)

  5.2

       

  3.8

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten)

  5.9

       

  3.9

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten)

  5.19

       

  3.10

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten)

  6.2

       

  3.11

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten)

  6.9

       

  3.12

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-EVT-projecten)

  6.18

       

  3.13

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten)

  7.2

       

  3.14

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale InnoWATOR-projecten)

  7.11

       

  3.15

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR garantiefaciliteit)

  7.20

       

  3.16

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme MKB-projecten)

  8.2

       

  3.17

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme innovatieprojecten)

  8.8

       

  3.18

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One haalbaarheidsprojecten)

  9.1a

       

  3.19

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One MKB-innovatieprojecten)

  9.2

       

  3.20

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One R&D-projecten)

  9.8

       

  3.21

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale Point-One R&D-projecten)

  9.17

       

  3.22

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One University-Industry Interaction projecten)

  9.25

       

  3.23

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren haalbaarheidsprojecten)

  10.2

       

  3.24

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren MKB-innovatieprojecten)

  10.8

       

  3.25

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren innovatieprojecten)

  10.15

       

  3.26

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (High Tech Topprojecten)

  10a.2

       

  3.27

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (detachering kenniswerkers)

  10b.2

       

  3.28

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling)

  10c.2

  Projecten, niet betrekking hebbend op industrieel onderzoek

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling)

  10c.2

  Projecten, betrekking hebbend op industrieel onderzoek

     

  3.29

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (technologische topinstituten)

  10d.2

       

  3.30

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve scheepsbouw)

  10e.2

       

  3.31

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (prekwalificatie ESA/programma’s)

  10f.2

       

  3.32

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  Onderzoek op motorcomponenten

     
   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  Thermoplasten en composieten, vezel-metaal laminaten, ontwerpmethodieken, toekomstige technologieën, vliegtuigsystemen

     

  3.33

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (service innovation & ICT)

  10h.2

       

  Subsidieregeling sterktes in de regio

  4.1

  Subsidieregeling sterktes in de regio (regionale investeringsprojecten)

  3.2

       

  Subsidieregeling energie en innovatie

  5.1

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  NEO haalbaarheidsstudie

     
   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  Andere NEO projecten dan haalbaarheidsstudies

     
   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  LT ECN-consortia

     
   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  LT overige

     

  5.2

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn)

  2.2.2

  Andere projecten dan haalbaarheidsstudies

     
   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn)

  2.2.2

  Haalbaarheidsstudies

     

  5.3

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: demonstratie)

  2.3.2

       

  5.4

  Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame warmte voor bestaande woningen)

  3.1.2

       

  5.5

  Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame biomassa-import)

  3.2.2

       

  5.6

  Subsidieregeling energie en innovatie (investeringen verlaging elektriciteitsaansluiting warmtepomphouders)

  3.3.2

       

  5.7

  Subsidieregeling energie en innovatie (aardwarmteproject)

  3.4.2, eerste lid, onder a

   

  18-03 t/m 14-06

  30.600.000

  5.7.a

  Subsidieregeling energie en innovatie (diep aardwarmteproject)

  3.4.2, eerste lid, onder b

   

  18-03 t/m 13-05

  12.750.000

  5.8

  Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage)

  3.5.2

  Demonstratieproject bioraffinage

     
   

  Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage)

  3.5.2

  Pilotproject bioraffinage

     

  5.9

  Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing)

  3.6.2

  Voorbereidingsstudies vergassing

     
   

  Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing)

  3.6.2

  Demonstratieprojecten vergassing

     

  5.10

  Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten)

  3.7.2

       

  5.11

  Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting)

  3.8.2

       

  5.12

  Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting)

  3.8.8

       

  5.13

  Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen)

  3.9.2

  Pilotprojecten vergistingketen

     
   

  Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen)

  3.9.2

  Demonstratieprojecten vergistingketen

     

  5.14

  Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids)

  3.10.2

       

  5.15

  Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids)

  3.10.2

       

Artikel 2

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling

  Plafond €

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

  1

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.7

  Aanvragen op basis van veiligheidsscans waarvoor op of na 1 maart 2012 subsidie is verstrekt

  01-03-2012

  t/m

  31-07-2013

  6.300.000

  Subsidieregeling energie en innovatie

  2

  Subsidieregeling energie en innovatie (fotovoltaïsche zonnepanelen)

  3.11.2

   

  02-07-2012 t/m

  28-12-2013

  50.882.000

Artikel 3

De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2013 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 3a

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de Subsidieregeling sterktes in innovatie voor de in kolom 1 genoemde artikelen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 4; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2 Activiteiten komen slechts in aanmerking voor subsidie wanneer zij passen binnen de in kolom 3 genoemde thema’s, opgenomen in het programma in de in kolom 2 genoemde bijlage bij de Subsidieregeling sterktes in innovatie.

 • 3 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt per in kolom 4 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 5 genoemde bedrag in euro’s of voucheraantal.

  1

  2

  3

  4

  5

  artikel

  programma

  thema’s

  openstelling 2013

  plafond

  1b.4 (Netwerkactiviteiten)

  Bijlage 1 HTSM

  1 t/m 9

  15-05 t/m 01-07

  100.000

  1b.4 (Netwerkactiviteiten)

  Bijlage 1 HTSM

  10 t/m 16

  15-05 t/m 01-07

  100.000

  1c.8 (MIT-kennisvouchers)

  Bijlage 1 HTSM

  1 t/m 16

  15-05 t/m 01-07

  Aantal beschikbare vouchers: 506

  1c.19 (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten)

  Bijlage 1 HTSM

  1 t/m 16

  15-05 t/m 01-07

  1.900.000

  1b.4 (Netwerkactiviteiten)

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 4

  15-05 t/m 01-07

  100.000

  1b.7 (Innovatiemakelaars)

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 4

  15-05 t/m 01-07

  250.000

  1c.4 (Haalbaarheidsstudies)

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 4

  15-05 t/m 01-07

  100.000

  1c.19 (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten)

  Bijlage 2 T&U

  1 t/m 3

  15-05 t/m 01-07

  1.200.000

  1c.19 (MIT-samenwerkingsprojecten)

  Bijlage 2 T&U

  4

  15-05 t/m 01-07

  350.000

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina