Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

Geraadpleegd op 28-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
    Artikel: 7a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stcrt. 2018/65492 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2019.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65492 FEZ/1418712 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65492
01-01-2018 Wijziging 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67801 WJZ/ 1254265 (8170) 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67801
01-01-2016 Wijziging 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40838 WJZ/798385(10556) 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40838
31-03-2015 Wijziging 17-03-2015 Stcrt. 2015, 8435 WJZ/731780 17-03-2015 Stcrt. 2015, 8435
28-06-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 16-01-2014 Stcrt. 2014, 1982 WJZ/584533 19-06-2014 Stb. 2014, 235
29-01-2014 Wijziging 16-01-2014 Stcrt. 2014, 1982 WJZ/584533 16-01-2014 Stcrt. 2014, 1982
01-01-2013 Nieuwe-regeling 08-12-2012 Stcrt. 2012, 26223 WJZ/353186(10126) 08-12-2012 Stcrt. 2012, 26223
Naar boven