Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

Geraadpleegd op 28-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
    Artikel: 7k.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stcrt. 2018/65492 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2019.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 17-11-2021 Stcrt. 2021, 47506 FEZ/30160846 17-11-2021 Stcrt. 2021, 47506
01-01-2021 Wijziging 18-11-2020 Stcrt. 2020, 61329 FEZ/25235199 18-11-2020 Stcrt. 2020, 61329
01-01-2020 Wijziging 12-11-2019 Stcrt. 2019, 63247 FEZ/17725846 12-11-2019 Stcrt. 2019, 63247
01-01-2019 Wijziging 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65492 FEZ/1418712 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65492
01-01-2018 Wijziging 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67801 WJZ/ 1254265 (8170) 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67801
01-01-2017 Wijziging 18-11-2016 Stcrt. 2016, 64023 WJZ/1070633(ID7765) 18-11-2016 Stcrt. 2016, 64023
01-01-2016 Wijziging 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40838 WJZ/798385(10556) 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40838
01-01-2015 Wijziging 25-11-2014
samen met
12-12-2014
Stcrt. 2014, 33917
samen met
Stcrt. 2014, 36734
WJZ/696380(10529)
samen met
WJZ/701097(10534)
25-11-2014 Stcrt. 2014, 33917
01-01-2014 Nieuw 21-11-2013 Stcrt. 2013, 33369 21-11-2013 Stcrt. 2013, 33369
Naar boven