Besluit zittingsplaatsen gerechten

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Besluit van 27 november 2012, houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 oktober 2012, nr. 311123;

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 november 2012, nr. W03.12.0434/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 21 november 2012, nr. 324466;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als zittingsplaatsen van de volgende rechtbanken worden aangewezen:

 • a. rechtbank Amsterdam: Amsterdam;

 • b. rechtbank Den Haag: Gouda, ’s-Gravenhage en Leiden;

 • c. rechtbank Limburg: Maastricht en Roermond;

 • d. rechtbank Midden-Nederland: Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht;

 • e. rechtbank Noord-Holland: Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad;

 • f. rechtbank Noord-Nederland: Assen, Groningen en Leeuwarden;

 • g. rechtbank Oost-Brabant: Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch;

 • h. rechtbank Oost-Nederland: Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Nijmegen, Zutphen en Zwolle;

 • i. rechtbank Rotterdam: Dordrecht en Rotterdam;

 • j. rechtbank Zeeland-West-Brabant: Bergen op Zoom, Breda, Middelburg en Tilburg.

Artikel 2

Als zittingsplaatsen van de volgende gerechtshoven worden aangewezen:

 • a. gerechtshof Amsterdam: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer;

 • b. gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Almelo, Arnhem, Assen, Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Utrecht, Zutphen en Zwolle;

 • c. gerechtshof Den Haag: Dordrecht, ’s-Gravenhage en Rotterdam;

 • d. gerechtshof ’s-Hertogenbosch: Breda, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg en Roermond.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de dertigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina