Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 01-09-2021 Stcrt. 2021, 40077 01-09-2021 Stcrt. 2021, 40077
01-01-2021 Wijziging Stcrt. 2020, 47521 Stcrt. 2020, 47521
01-01-2020 Wijziging 01-10-2019 Stcrt. 2019, 49153 01-10-2019 Stcrt. 2019, 49153
01-01-2019 t/m 01-01-2018 Wijziging 31-08-2018 Stcrt. 2018, 50317 31-08-2018 Stcrt. 2018, 50317
01-01-2018 Wijziging 07-09-2017 Stcrt. 2017, 51696 07-09-2017 Stcrt. 2017, 51696
01-07-2017 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
01-01-2017 Wijziging 26-08-2016 Stcrt. 2016, 45837 26-08-2016 Stcrt. 2016, 45837
01-01-2016 Wijziging 03-09-2015 Stcrt. 2015, 29455 03-09-2015 Stcrt. 2015, 29455
01-01-2015 Wijziging 23-12-2014 Stb. 2014, 588 33978 23-12-2014 Stb. 2014, 589
Wijziging 27-10-2014 Stcrt. 2014, 30948
rectificatie in
Stcrt. 2014, 30948
27-10-2014 Stcrt. 2014, 30948
28-06-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 235 33715 19-06-2014 Stb. 2014, 235
01-01-2014 Wijziging 24-10-2013 Stcrt. 2013, 30635 24-10-2013 Stcrt. 2013, 30635
01-01-2013 Wijziging 15-11-2012 Stb. 2012, 584 15-11-2012 Stb. 2012, 584
24-11-2012 Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 583
Naar boven