Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 15-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 07-07-2022

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986
Wijziging 16-04-2015
samen met
25-01-2017
samen met
15-03-2017
Stb. 2015, 170
samen met
Stb. 2017, 43
samen met
Stb. 2017, 122
34026
samen met
34402
Alg. 1
Aanhangig 35870
01-08-2022 Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-01-2022 Wijziging 11-11-2021 Stb. 2021, 548 35606 26-11-2021 Stb. 2021, 590
Wijziging 30-09-2021 Stb. 2021, 487 30-09-2021 Stb. 2021, 487
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
01-07-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-01-2020 Wijziging 13-12-2019 Stb. 2019, 502 13-12-2019 Stb. 2019, 502
01-07-2019 t/m 01-01-2018 Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
01-01-2019 Wijziging 16-10-2018 Stb. 2018, 377 16-10-2018 Stb. 2018, 377
01-01-2018 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
01-07-2017 t/m 01-01-2017 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
21-06-2017 Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 257 07-06-2017 Stb. 2017, 257
01-01-2016 Wijziging 30-11-2015 Stb. 2015, 475 30-11-2015 Stb. 2015, 475
12-12-2015 t/m 01-01-2015, t/m 01-08-2015 Wijziging 30-11-2015 Stb. 2015, 475 30-11-2015 Stb. 2015, 475
01-07-2015 Wijziging 16-06-2015 Stb. 2015, 231 16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146
32769
samen met
33966
16-06-2015 Stb. 2015, 232 Alg. 2
Wijziging 11-02-2015 Stb. 2015, 95 33960 20-04-2015 Stb. 2015, 159
01-01-2015 Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
28-06-2014 t/m 01-01-2013, t/m 01-01-2014 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 235 33715 19-06-2014 Stb. 2014, 235
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 06-12-2012 Stb. 2012, 624 15-11-2012 Stb. 2012, 584 Inwtr. 3
Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Wijziging 23-03-2012 Stb. 2012, 171 33100 15-11-2012 Stb. 2012, 584

Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2015/170 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.
    Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/43.1)
  2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking treedt.3)
Naar boven