Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-07-2021.
Geldend van 10-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.6a

Informatie geldend op 10-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  1. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
    Artikel 25a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Nieuw 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
Naar boven