Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-07-2021.
Geldend van 10-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Bijlage 3

Informatie geldend op 10-07-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 10-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 t/m 01-01-2015 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-01-2013 Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Naar boven