Wet normering topinkomens

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.1

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 2. Uitvoeringsbesluit WNT
  Artikel: 6
 3. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikel: 5
 4. Wet normering topinkomens
  Artikelen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7.3, 7.4a
Terug naar begin van de pagina