Wet normering topinkomens

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.6

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector
  2. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet normering topinkomens
    Artikelen: 2.1, 2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 7.3, 7.3a, 7.5
Terug naar begin van de pagina