Wet normering topinkomens

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.5a

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  1. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
    Artikel 25a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2019)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2017 t/m 01-01-2013 Nieuw 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
Terug naar begin van de pagina