Wet normering topinkomens

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  2. Uitvoeringsbesluit WNT

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  1. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
    Artikel 25a
Terug naar begin van de pagina