Wet normering topinkomens

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.2

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina