Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 november 2012, nr. 313723 houdende indexering van de griffierechten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2013)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken;

Besluit:

Artikel II

Ten aanzien van de griffierechten die verschuldigd zijn geworden vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling of die rechtsgeldig zijn aangezegd op grond van de artikelen 111, tweede lid, onder k of 276, tweede lid, Rv voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft het griffierecht zoals het vóór die datum gold, van toepassing.

Artikel IV

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 november 2012

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina