Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten

Geraadpleegd op 27-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 03-09-2022.
Geldend van 03-09-2022 t/m 22-03-2023

Wetstechnische informatie voor artikel8

Informatie geldend op 03-09-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten
    Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-09-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 08-11-2012 Stb. 2012, 567 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking treedt.1)
Naar boven