Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-09-2015.
Geldend van 11-09-2015 t/m 31-05-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk IENM/BSK-2012/205680
Identificatienummer BWBR0032218
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 11-09-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 30-05-2018 Stcrt. 2018, 29584 IENW/BSK-2018/99778 30-05-2018 Stcrt. 2018, 29584
Wijziging 09-09-2015 Stcrt. 2015, 28058 IENM/BSK-2015/128145 09-09-2015 Stcrt. 2015, 28058
Wijziging 23-06-2014 Stcrt. 2014, 17227 IENM/BSK-2014/126076 23-06-2014 Stcrt. 2014, 17227
Nieuwe-regeling 09-11-2012 Stcrt. 2012, 23617 IENM/BSK-2012/205680 09-11-2012 Stcrt. 2012, 23617
Naar boven