Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-09-2015.
Geldend van 11-09-2015 t/m 31-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 11-09-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-09-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-11-2012 Nieuwe-regeling 09-11-2012 Stcrt. 2012, 23617 IENM/BSK-2012/205680 09-11-2012 Stcrt. 2012, 23617
Naar boven