Regeling zeevarenden

Geldend van 03-04-2019 t/m 14-11-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.17

Informatie geldend op 03-04-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling bemanning zeegaande zeilschepen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-04-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
03-05-2014 Nieuw 22-04-2014 Stcrt. 2014, 11484 IENM/BSK-2014/91236 25-04-2014 Stb. 2014, 161 Inwtr. 1
20-08-2013 Nieuwe-regeling 12-10-2012 Stcrt. 2012, 21281 IENM/BSK-2012/158694 01-07-2013 Stcrt. 2013, 18805

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wijzigingswet Wet zeevarenden, enz. (implementatie wijziging bijlage bij STCW-Verdrag en STCW-Code) (Stb. 2013, 381) in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina