Subsidieregeling instandhouding monumenten

[Regeling vervalt per 01-01-2027.]
Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-01-2022.
Geldend van 12-01-2022 t/m 31-01-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 29e

Informatie geldend op 12-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2027 Intrekking-regeling 19-09-2012 Stcrt. 2012, 20420 WJZ/387165(10152) 19-09-2012
samen met
19-12-2019
samen met
09-12-2021
Stcrt. 2012, 20420
samen met
Stcrt. 2019, 67181
samen met
Stcrt. 2021, 48277
12-01-2022 Nieuw 17-12-2021 Stcrt. 2022, 353 WJZ/30236388(13364) 17-12-2021 Stcrt. 2022, 353
Naar boven