Regeling aanwijzing van de Regionale commissie voor de toetsing van meldingen van [...] en hulp bij zelfdoding voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 10-10-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 2012, nr. 292839, houdende de aanwijzing van de Regionale Toetsingscommissie euthanasie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bedoeld in artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;

Besluiten:

Artikel 1

De Regionale commissie voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding te Groningen wordt aangewezen als de bevoegde regionale commissie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bedoeld in artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing van de Regionale commissie voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina