Aanwijzingen voor de Planbureaus

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2012.
Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-04-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2012 Nieuwe-regeling Stcrt. 2012, 3200 16-03-2012 Stb. 2012, 120 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de besluiten houdende de intrekking van het Besluit Planbureau voor de Leefomgeving en houdende de intrekking van het Besluit houdende instelling van een Sociaal en Cultureel Planbureau in werking treden.1)
Naar boven