Politiewet 2012

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Klachtenregeling Rijksrecherche
 2. Regeling klachtbehandeling politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 2. Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
  Bijlage: C
 3. Klachtenregeling Rijksrecherche
  Artikel: 23a
 4. Politiewet 2012
  Artikelen: 68a, 69, 72

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen 91, 92

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Naar boven