Politiewet 2012

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing opsporingsberichtgeving

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing opsporingsberichtgeving
  Tekst: tekst
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.17
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: L
 5. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen 2021
  Bijlage: USB bevoegdhedenschema
 7. Besluit basisregistratie personen
  Artikelen: 42, 46
 8. Besluit burgerluchthavens
  Artikel: 20
 9. Besluit houders van dieren
  Artikel: 1.3
 10. Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 21
 11. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
  Teksten: tekst, 2
 12. Jeugdwet
  Artikel: 6.3.8
 13. Politiewet 2012
  Artikel: 50
 14. Regeling aanstellingseisen politie 2002
  Bijlage: 5
 15. Regeling behoefte-onderbouwingsplan
  Artikel: 2
 16. Regeling gegevensverstrekking ACM 2019
  Artikel: 1
 17. Regeling politieonderwijs
  Bijlage: I
 18. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
  Artikel: 1
 19. Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens
  Artikel: 1
 20. Tijdelijke regeling sluiting luchtruim Vught
  Artikel: 2
 21. Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014
  Artikel: 1.1
 22. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 3
 23. Wet luchtvaart
  Artikel: 8.44
 24. Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 25. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 12
 26. Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
  Bijlage: Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Naar boven