Politiewet 2012

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Klachtenregeling Rijksrecherche
 2. Regeling klachtbehandeling politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 2. Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
  Bijlage: C
 3. Klachtenregeling Rijksrecherche
  Artikel: 23a
 4. Politiewet 2012
  Artikelen: 68a, 69, 72

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen 91, 92
Terug naar begin van de pagina