Regeling vaststelling eerste wijziging Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21 juni 2012, nr. 3113629, houdende vaststelling van de eerste wijziging van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Besluit:

Artikel II

  • 1 Deze regeling is niet van toepassing op subsidieregelingen die vóór 1 oktober 2012 in werking zijn getreden en eindigen vóór 1 juli 2014, tenzij een verlenging van de geldingsduur van een dergelijke regeling wordt gewenst.

  • 2 Regelingen die eindigen op of na 1 juli 2014 en regelingen die geen einddatum kennen bij inwerkingtreding van deze regeling worden vóór 1 juli 2014 voorzien van een vervaldatum die niet later ligt dan 1 juli 2017, tenzij het ontwerp van een regeling daartoe met overeenkomstige toepassing van Aanwijzing 6A, vijfde lid, met een langere geldingsduur aan de Tweede Kamer is overlegd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President

, Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina