Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2014.]
Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juni 2012, nr. DMO/OHW-3117809, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2012 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2012

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

24 056,88 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,5983

189,00

1.404,45

1.446,64

16,6244

189,00

1.446,65

2.021,13

16,6690

189,00

2.021,14

2.066,96

16,6861

189,00

2.066,97

2.113,24

16,6877

189,00

2.113,25

2.158,62

16,6890

189,00

2.158,63

2.204,45

16,6908

189,00

2.204,46

2.248,92

16,6926

189,00

2.248,93

2.294,76

16,6943

189,00

2.294,77

2.385,51

16,6962

189,00

2.385,52

2.485,34

16,6999

189,00

2.485,35

2.583,36

16,7030

189,00

2.583,37

2.678,65

16,7067

189,00

2.678,66

2.679,11

16,7382

189,00

2.679,12

2.726,30

16,7414

189,00

2.726,31

2.773,49

16,7431

189,00

2.773,50

2.820,23

16,7485

189,00

2.820,24

2.867,88

16,7501

189,00

2.867,89

2.914,62

16,7558

189,00

2.914,63

2.961,36

16,7575

189,00

2.961,37

2.961,81

16,7582

189,00

2.961,82

3.004,92

16,7615

190,00

3.004,93

3.048,94

16,7625

190,00

3.048,95

3.092,96

16,7667

190,00

3.092,97

3.136,07

16,7676

190,00

3.136,08

3.136,52

16,7712

190,00

3.136,53

3.180,08

16,7721

190,00

3.180,09

3.223,19

16,7729

190,00

3.223,20

3.223,64

16,7766

190,00

3.223,65

3.267,21

16,7773

190,00

3.267,22

3.310,32

16,7781

190,00

3.310,33

3.353,88

16,7834

190,00

3.353,89

3.397,44

16,7940

190,00

3.397,45

3.441,01

16,7967

190,00

3.441,02

3.484,57

16,7978

190,00

3.484,58

3.528,13

16,8025

190,00

3.528,14

3.571,69

16,8033

190,00

3.571,70

3.615,26

16,8082

190,00

3.615,27

3.658,82

16,8095

190,00

3.658,83

3.659,27

16,8107

190,00

3.659,28

3.713,73

16,8138

190,00

3.713,74

3.768,18

16,8149

190,00

3.768,19

3.822,63

16,8199

190,00

3.822,64

3.823,09

16,8343

190,00

3.823,10

3.877,54

16,8359

190,00

3.877,55

3.932,00

16,8394

190,00

3.932,01

3.986,45

16,8406

190,00

3.986,46

4.040,90

16,8454

190,00

4.040,91

4.084,02

16,8469

190,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina