Besluit markt en overheid

[Regeling vervalt per 01-07-2023.]
Geraadpleegd op 28-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-07-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Intrekking-regeling 24-03-2011 Stb. 2011, 162 31354 24-03-2011
samen met
24-03-2021
samen met
31-01-2017
samen met
04-02-2019
Stb. 2011, 162
samen met
Stb. 2021, 174
samen met
Stb. 2017, 34
samen met
Stb. 2019, 58
Alg. 1, Inwtr. 2
01-07-2012 Nieuwe-regeling 06-06-2012 Stb. 2012, 255 06-06-2012 Stb. 2012, 254 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2017/34 gesteld op 1 juli 2019.
    Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2019/58 gesteld op 1 juli 2021.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Mededingingswet (invoering regels ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of hiermee zijn verbonden) (Stb. 2011/162) in werking treedt.3)

Annuleren

Naar boven