Wijzigingswet Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, enz. (wijziging markt- en overheidbepalingen)

Geraadpleegd op 23-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2013.
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 01-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2013 Nieuwe-regeling 24-05-2012 Stb. 2012, 246 32477 14-09-2012 Stb. 2012, 419

Annuleren

Naar boven