Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 3

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

Door Stcrt. 2021/1278 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2021.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 28-05-2016
samen met
14-06-2022
Stcrt. 2016, 28817
samen met
Stcrt. 2022, 17387
MBO/856494
samen met
MBO/31166202
Alg. 1
01-08-2022 Wijziging 14-06-2022 Stcrt. 2022, 17387 MBO/31166202 14-06-2022 Stcrt. 2022, 17387
01-08-2021 Wijziging 17-12-2020 Stcrt. 2021, 1278 MBO/26379145 17-12-2020 Stcrt. 2021, 1278
01-08-2019 Wijziging 01-07-2019 Stcrt. 2019, 38132 MBO/9140691 01-07-2019 Stcrt. 2019, 38132
01-08-2018 Wijziging 20-06-2018 Stcrt. 2018, 36007 MBO/1167727 20-06-2018 Stcrt. 2018, 36007
01-08-2013 Nieuwe-regeling 15-03-2012 Stcrt. 2012, 10761 BVE/Stelsel/294391 15-03-2012
samen met
13-12-2012
Stcrt. 2012, 10761
samen met
Stcrt. 2012, 27192
Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stcrt. 2022/17387. In Stcrt. 2016/28817 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 augustus 2022.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2012/10761 gesteld op 1 augustus 2012.2)
Naar boven