Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 01-08-2012 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 mei 2012, nr. DUO/OND-2012/10935 M, houdende vaststelling van de elementcodetabel schooljaar 2012–2013 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2012, de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2012–2013 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2012 (Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2013]

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2012 van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2012–2013 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2013]

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2012–2013 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel vo en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2013]

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2012–2013 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Bijlage I. , behorende bij artikel 1 van de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2013]

Elementcode tabel VO schooljaar 2012–2013

Registratie Code

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

1

2

3

     

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0174

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0175

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0176

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0177

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0178

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0179

VWO-ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

1

2

3

     

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0274

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0275

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0276

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0277

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0278

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0279

VWO-GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0300

HAVO

1

2

3

     

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0374

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

 

0375

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

 

0376

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

 

0377

HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

 

0378

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

 

0379

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

 

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

3

4

   

0700

International Baccalaureate middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

International Baccalaureate diplom programme

       

5

6

0801

International Baccalaureate Diplom Programme (Nederlandse leerlingen IGVO artikel 8 lid 5)

       

5

6

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

3

4

   

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

2316

LWOO Gemengde Lw Grafimedia

   

3

4

   

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T

   

3

4

   

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2416

LWOO Kaderbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2516

LWOO Basisbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Grafimedia

   

3

4

   

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

   

3

4

   

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

   

3

4

   

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T

   

3

4

   

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

2716

VMBO Gemengde Lw Grafimedia

   

3

4

   

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T

   

3

4

   

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2816

VMBO Kaderbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2916

VMBO Basisbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Grafimedia

   

3

4

   

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

   

3

4

   

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

   

3

4

   

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T

   

3

4

   

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

3111

LWOO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

3112

LWOO Basisbg Lw A OTech Metaal

   

3

4

   

3113

LWOO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

3114

LWOO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

3115

LWOO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

3116

LWOO Basisbg Lw A O Grafimedia

   

3

4

   

3117

LWOO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

3118

LWOO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt

   

3

4

   

3119

LWOO Basisbg Lw A O Tech Hvs

   

3

4

   

3120

LWOO Basisbg Lw A O Tech M & T

   

3

4

   

3121

LWOO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

3122

LWOO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

3123

LWOO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

3131

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3132

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3141

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3151

LWOO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

3152

LWOO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

3153

LWOO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

3154

LWOO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

3161

LWOO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

3162

LWOO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

3171

LWOO Basisbg Lw A O Landb LNO

   

3

4

   

3181

LWOO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

3211

VMBO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

3212

VMBO Basisbg Lw A O Tech Metaal

   

3

4

   

3213

VMBO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

3214

VMBO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

3215

VMBO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

3216

VMBO Basisbg Lw A O Grafimedia

   

3

4

   

3217

VMBO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

3218

VMBO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt

   

3

4

   

3219

VMBO Basisbg Lw A O Tech Hvs

   

3

4

   

3220

VMBO Basisbg Lw A O Tech M & T

   

3

4

   

3221

VMBO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

3222

VMBO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

3223

VMBO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

3231

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3232

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3241

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3251

VMBO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

3252

VMBO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

3253

VMBO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

3254

VMBO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

3261

VMBO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

3262

VMBO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

3271

VMBO Basisbg Lw A.O.Landb LNO

   

3

4

   

3281

VMBO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

3311

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3312

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3313

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

   

3

4

   

3314

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

   

3

4

   

3321

LWOO Basisbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3322

LWOO Kaderbg Lw ICT-toute

   

3

4

   

3323

LWOO Gemengde Lw ICT-route

   

3

4

   

3324

LWOO Basisbg Lw LWT ICT-route

   

3

4

   

3331

LWOO Basisbg Lw SDV

   

3

4

   

3332

LWOO Kaderbg Lw SDV

   

3

4

   

3334

LWOO Basisbg Lw LWT SDV

   

3

4

   

3341

LWOO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

   

3

     

3342

LWOO Gemengde Lw Techn. Technologie

     

4

   

3343

LWOO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3344

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3351

LWOO Basisbg Lw T & C

   

3

4

   

3352

LWOO Kaderbg Lw T & C

   

3

4

   

3353

LWOO Gemengde Lw T & C

   

3

4

   

3354

LWOO Basisbg Lw LWT T & C

   

3

4

   

3361

LWOO Basisbg Lw T & D

   

3

4

   

3362

LWOO Kaderbg Lw T & D

   

3

4

   

3363

LWOO Gemengde Lw T & D

   

3

4

   

3364

LWOO Basisbg Lw LWT T & D

   

3

4

   

3371

LWOO Basisbg Lw D & C

   

3

4

   

3372

LWOO Kaderbg Lw D & C

   

3

4

   

3373

LWOO Gemengde Lw D & C

   

3

4

   

3374

LWOO Basisbg Lw LWT D & C

   

3

4

   

3411

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3412

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3413

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

   

3

4

   

3414

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

   

3

4

   

3421

VMBO Basisbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3422

VMBO Kaderbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3423

VMBO Gemengde Lw ICT-route

   

3

4

   

3424

VMBO Basisbg Lw LWT ICT-route

   

3

4

   

3431

VMBO Basisbg Lw SDV

   

3

4

   

3432

VMBO Kaderbg Lw SDV

   

3

4

   

3434

VMBO Basisbg Lw LWT SDV

   

3

4

   

3441

VMBO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

   

3

     

3442

VMBO Gemengde Lw Techn Technologie

     

4

   

3443

VMBO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3444

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3451

VMBO Basisbg Lw T & C

   

3

4

   

3452

VMBO Kaderbg Lw T & C

   

3

4

   

3453

VMBO Gemengde Lw T & C

   

3

4

   

3454

VMBO Basisbg Lw LWT T & C

   

3

4

   

3461

VMBO Basisbg Lw T & D

   

3

4

   

3462

VMBO Kaderbg Lw T & D

   

3

4

   

3463

VMBO Gemengde Lw T & D

   

3

4

   

3464

VMBO Basisbg Lw LWT T & D

   

3

4

   

3471

VMBO Basisbg Lw D & C

   

3

4

   

3472

VMBO Kaderbg Lw D & C

   

3

4

   

3473

VMBO Gemengde Lw D & C

   

3

4

   

3474

VMBO Basisbg Lw LWT D & C

   

3

4

   

4011

VWO-ATH naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4021

VWO-GYM naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4031

HAVO naar VAVO

1

2

3

4

5

 

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

       

5

 

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4111

Exp.VMBO Basisbg.Lw.Tech.-MBO2

       

5

6

4131

Exp.VMBO Basisbg.Lw.ZrgWlz.-MBO2

       

5

6

4151

Exp.VMBO Basisbg.Lw.Ec.-MBO2

       

5

5

4171

Exp.VMBO Basisbg.Lw.Landb LNO-MBO2

       

5

6

4191

Exp.VMBO Basisbg.Lw.Intersect.prog.-MBO2

       

5

6

4211

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Techn.

   

3

4

5

6

4231

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW ZrgWlz.

   

3

4

5

6

4251

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Ec.

   

3

4

5

6

4271

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Land LNO.

   

3

4

5

6

4291

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Prog.

   

3

4

5

6

4311

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Techn.

   

3

4

5

6

4331

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW ZrgWlz.

   

3

4

5

6

4351

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Ec.

   

3

4

5

6

4371

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Land LNO.

   

3

4

5

6

4391

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Intersect. Prog.

   

3

4

5

6

Technische toelichting bijlage I

De tabel voor 2012–2013 bevat geen wijzigingen ten opzichte van de tabel voor 2011–20122

Bijlage II. , behorende bij artikel 2 van de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2013]

Opleidingentabel Volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5101

VAVOATH zonder profiel

5121

VAVO ATH NW zonder profile

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5154

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5155

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5156

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5157

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5158

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5159

VAVO ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5174

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5175

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5176

VAVO ATH NW Prf Nat/tech & Cul/Maat

5177

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5178

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5179

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5201

VAVO GYM zonder profiel

5221

VAVO GYM NW zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5254

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5255

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5256

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5257

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5258

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5259

VAVO GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5274

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5275

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5276

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5277

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5278

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5279

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5301

VAVO HAVO zonder profiel

5321

VAVO HAVO NW zonder profiel

5350

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5351

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5352

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5353

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5354

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5355

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5356

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5357

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5358

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5359

VAVO HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5370

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO NW Prf Cul/Maat

5374

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5375

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5376

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5377

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5378

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5379

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

5500

educatieve redzaamheid niveau 4 (niet certificaatgericht)

5501

Sociale redzaamheid niveau 1

5502

Sociale redzaamheid niveau 2

5503

Sociale redzaamheid niveau 3

5504

Sociale redzaamheid niveau 4

5505

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 1

5506

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 2

5507

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 3

5508

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 4

5509

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 1

5510

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 2

5511

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 3

5512

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 4

5513

Alfabetisering voor allochtonen

Technische toelichting bijlage II

Aan de opleidingentabel voor 2012–2013 zijn ten opzichte van de tabel voor 2011–20122 vier nieuwe codes voor het vavo toegevoegd. Dit betreft codes met de omschrijving ‘vavo atheneum voorexamenklas’ (5190), ‘vavo gymnasium voorexamenklas’ (5290), ‘vavo havo voorexamenklas’ (5390) en ‘vavo mavo/theoretische leerweg-vmbo voorexamenklas’ (5490). Deze codes zijn op verzoek van de instellingen opgenomen omdat instellingen deelnemers die in een voorexamenklas zitten, nu niet apart kunnen registreren. Omdat deze deelnemers nog niet deelnemen aan het examen, wordt een vertekend beeld gegeven van het (diploma-)rendement van de instelling. Immers, deze deelnemers halen nog geen diploma of een eindcijfer voor een vak met als reden dat ze nog niet in het examenjaar zitten. Door het apart zichtbaar maken van deze deelnemers kan het (diploma-)rendement van een instelling beter worden vastgesteld. Als een deelnemer in één of meerdere vakken wel examen doet kunnen deze vier nieuwe codes niet worden gebruikt en moet de deelnemer worden opgegeven bij één van de al bestaande codes.

Bijlage III. , behorende bij artikel 3 van de Regeling elementencodetabel VO, opleidingentabel volwasseneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneducatie schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 01-08-2013]

Vakcodetabel HAVO/VWO 2012/2013

Wettelijke vaknaam

Roepnaam  

Afk.  

Code profielvakken  

     

havo

vwo

Oud 

       

Arabische taal (oud)

Arabisch

ar

 

0111

Arabische taal 1

Arabisch 1

ar1

0112

 

Arabische taal 1,2

Arabisch 1,2

ar12

0113

 

Arabische taal (elementair)

Arabisch-e

ar-e

0114

0114

biologie (oud)

biologie

bi

0191

 

biologie 1

biologie 1

bi1

 

0192

biologie 1,2

biologie 1,2

bi12

 

0193

culturele en kunstzinnige vorming 1

ckv1

ckv1

0401

0401

culturele en kunstzinnige vorming 2

ckv2

ckv2

0402

0402

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 3

bv3

0403

0403

culturele en kunstzinnige vorming 3 muziek)

muziek 3

mu3

0404

0404

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 3

dr3

0405

0405

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 3

da3

0406

0406

culturele en kunstzinnige vorming 2 in combinatie met:

       

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 2,3

bv23

0407

0407

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 2,3

mu23

0408

0408

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 2,3

dr23

0409

0409

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 2,3

da23

0411

0411

Duitse taal 1

Duits 1

du1

0061

0061

Duitse taal 1,2

Duits 1,2

du12

0062

0062

economie 1

economie 1

ec1

0231

0231

economie 1,2

economie 1,2

ec12

0232

0232

Engelse taal (oud)

Engels

en

0071

0071

Franse taal 1

Frans 1

fa1

0051

0051

Franse taal 1,2

Frans 1,2

fa12

0052

0052

Friese taal

Fries

fr

 

0021

Friese taal 1

Fries 1

fr1

0022

 

Friese taal 1,2

Fries 1,2

fr12

0023

 

geschiedenis (oud)

geschiedenis

gs

0121

 

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis1

gs1

 

0122

geschiedenis (profieldeel of vrije deel)

geschiedenis

gs

 

0123

geschiedenis en maatschappijleer

gesch/mijleer

gm

0124

0124

Griekse taal en letterkunde

Grieks

gr

 

0041

handvaardigheid I (handenarbeid)

handv. I

ha

0280

0280

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

handv. II

tw

0290

0290

Italiaanse taal (oud)

Italiaans

it

 

0201

Italiaanse taal 1

Italiaans 1

it1

0202

 

Italiaanse taal 1,2

Italiaans 1,2

it12

0203

 

Italiaanse taal (elementair)

Italiaans-e

it-e

0204

0204

Latijnse taal en letterkunde

Latijn

la

 

0031

letterkunde

letterkunde

lett

0361

0361

lichamelijke opvoeding 1

lo 1

lo1

0351

0351

lichamelijke opvoeding 2

lo 2

lo2

0352

0352

maatschappijleer 1 (gemeenschapelijk deel)

mijleer 1

ma1

0321

0321

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel)

mijleer

ma

0322

0322

natuurkunde 1

natuurkunde 1

na1

0171

0171

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

na12

0172

0172

Nederlandse taal (oud)

Nederlands

ne

0011

0011

Russische taal (oud)

Russisch

ru

 

0091

Russische taal 1

Russisch 1

ru1

0092

 

Russische taal 1,2

Russisch 1,2

ru12

0093

 

Russische taal (elementair)

Russisch-e

ru-e

0094

0094

scheikunde (oud)

scheikunde

sk

0181

 

scheikunde 1

scheikunde 1

sk1

 

0182

scheikunde 1,2

scheikunde 1,2

sk12

 

0183

Spaanse taal (oud)

Spaans

sp

 

0081

Spaanse taal 1

Spaans 1

sp1

0082

 

Spaanse taal 1,2

Spaans 1,2

sp12

0083

 

Spaanse taal (elementair)

Spaans-e

sp-e

0084

0084

Turkse taal (oud)

Turks

tu

 

0101

Turkse taal 1

Turks 1

tu1

0102

 

Turkse taal 1,2

Turks 1,2

tu12

0103

 

Turkse taal (elementair)

Turks-e

tu-e

0104

0104

wiskunde A1

wiskunde A1

wa1

0141

0141

wiskunde A1,2

wiskunde A1,2

wa12

0142

0142

wiskunde B1

wiskunde B1

wb1

0151

0151

wiskunde B1,2

wiskunde B1,2

wb12

0152

0152

blijvend

       

algemene natuurwetenschappen

anw.

anw

0301

0301

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

filosofie

filosofie

fi

0311

0311

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

informatica

Informatica

in

0161

0161

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

muziek

muziek

mu

0260

0260

tekenen

tekenen

te

0270

0270

nieuw

       

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e

s-e

1012

1012

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Italiaans-e

i-e

1013

1013

Russische taal en literatuur (elementair)

Russisch-e

r-e

1014

1014

Turkse taal en literatuur (elementair)

Turks-e

t-e

1015

1015

Arabische taal en literatuur (elementair)

Arabisch-e

a-e

1016

1016

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

1017

1017

biologie

biologie

biol

1018

1018

maatschappijleer

mijleer

maat

1019

1019

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

ckv

1020

1020

geschiedenis

geschiedenis

ges

1021

1021

economie

economie

econ

1022

1022

natuurkunde

natuurkunde

nat

1023

1023

wiskunde A

wiskunde A

wisA

1024

1024

wiskunde B

wiskunde B

wisB

1025

1025

wiskunde C

wiskunde C

wisC

 

1026

wiskunde D

wiskunde D

wisD

1027

1027

scheikunde

scheikunde

schk

1028

1028

kunst (algemeen)

kunst algemeen

kua

1029

1029

kunst (beeldende vormgeving)

kunst beeldend

kubv

1030

1030

kunst (muziek)

kunst muziek

kumu

1031

1031

kunst (drama)

kunst drama

kudr

1032

1032

kunst (dans)

kunst dans

kuda

1033

1033

maatschappijwetenschappen

maatschwet

maw

1034

1034

natuur, leven en technologie

nlt

nlt

1035

1035

handvaardigheid

handvaardigheid

hndv

1036

1036

textiele vormgeving

textiele vorm

txvg

1037

1037

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

bewegen, sport en maatschappij

bsm

bsm

1038

1038

literatuur

literatuur

lit

1039

1039

godsdienst

godsdienst

gds

1060

1060

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

levens vorm

lv

1061

1061

Nederlandse taal

Nederlands

nezl

1062

1062

Engelse taal

Engels

enzl

1063

1063

Franse taal

Frans

fazl

1064

1064

Duitse taal

Duits

duzl

1065

1065

Spaanse taal

Spaans

spzl

1066

1066

Italiaanse taal

Italiaans

itzl

1067

1067

Russische taal

Russisch

ruzl

1068

1068

Turkse taal

Turks

tuzl

1069

1069

Arabische taal

Arabisch

arzl

1070

1070

Latijnse taal en literatuur met kcv

Latijn met kcv

lakc

 

1050

Griekse taal en literatuur met kcv

Grieks met kcv

grkc

 

1051

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

       

Hebreeuws Klassiek 1

Klassiek Hebreeuws 1

kh1

0381

0381

Hebreeuws Klassiek 1,2

Klassiek Hebreeuws 1,2

kh 12

0382

0382

Hebreeuws Modern 1

Modern Hebreeuws 1

mh1

0391

0391

Hebreeuws Modern 1,2

Modern Hebreeuws 1,2

mh12

0392

0392

onderzoek- en kenniscentrum Villa Bredero

Villa Bredero

okvb

0305

0305

Portugees

Portugees

port

0205

0205

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

0431

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

0432

0432

Chinese taal en cultuur

Chinees

chtc

1052

1052

Chinese taal en cultuur (elementair)

Chinees-e

chte

1071

1071

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)

o&o

o&o

1054

1054

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2005)

o&o

o&o

0302

0302

product ontwerpen

prod ontwerp

pron

1055

1055

mens en religie

mens en reli

mere

1058

1058

geloof, leven en filosofie

glf

glf

1059

1059

religie, mens en samenleving

rms

rms

1072

1072

Klassiek Hebreeuwse taal en literatuur

klassiek hebreeuwse tali

khtl

1093

1093

Modern Hebreeuwse taal en literatuur

modern hebreeuwse tali

mhtl

1094

1094

bijlage vakcodetabel vmbo 2012/2013

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

afkorting

BB

KB

GL

TL

     

Vakcode

Vakcode

Vakcode

Vakcode

beroepsgerichte programma's in het vmbo

           
             

Sector techniek

           

bouwtechniek

           

bouwtechniek – timmeren

tim

btt

0601

0601

0601

 

bouwtechniek – metselen

mets

btm

0611

0611

0611

 

bouwtechniek – schilderen/afwerkingstechnieken

schild

bts

0621

0621

0621

 

bouwtechniek- fijnhoutbewerking

fijnhout

btf

0606

0606

0606

 

elektrotechniek

elek

et

0631

0631

0631

 

grafimedia

gramed

gm

0642

0642

0642

 

installatietechniek

instaltech

it

0651

0651

0651

 

metaaltechniek

metatech

mt

0661

0661

0661

 

transport en logistiek

translog

tl

0671

0671

0671

 

voertuigentechniek

voertech

vt

0681

0681

0681

 

Intrasectorale programma's

           

metalektro

metalektro

me

0686

0686

0686

 

bouw-breed

bouwbreed

bb

0626

0626

0626

 

instalektro

instalektro

ie

0696

0696

0696

 

techniek breed

techbreed

tb

0697

0697

0697

 

Intersectorale programma's

           

ict-route

ictroute

ictr

0698

0698

0698

 

technologie in de gemengde leerweg T

techglt

tglt

   

0728

 

technologie in de gemengde leerweg E

techgle

tgle

   

0729

 

technologie in de gemengde leerweg Z&W

techglzw

tglz

   

0730

 

intersectoraal technologie & commercie

intersectc

istc

0731

0731

0731

 

intersectoraal technologie & dienstverlening

intersectd

istd

0732

0732

0732

 

intersectoraal dienstverlening & commercie

intersecdc

isdc

0733

0733

0733

 

sport,dienstverlening en veiligheid

sportdv

sdv

0727

0727

   

Sector zorg en welzijn

           

uiterlijke verzorging

uitverz

uv

0701

0701

0701

 

verzorging

verz

vz

0711

0711

0711

 

Intrasectorale programma's

           

zorg en welzijn breed

zorgwelbreed

zwb

0726

0726

0726

 

Sector economie

           

administratie

admin

ad

0801

0801

0801

 

consumptief

           

consumptief – horeca

horeca

coh

0811

0811

0811

 

consumptief – bakken

bakken

cob

0821

0821

0821

 
             

handel en verkoop

handelverk

hv

0831

0831

0831

 

mode en commercie

modecom

mc

0841

0841

0841

 

Intrasectorale programma's

           

handel en administratie

handadm

ha

0856

0856

0856

 

consumptief-breed

consbreed

cb

0866

0866

0866

 

Sector landbouw

           

landbouw en natuurlijke omgeving

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt

pteeltopen

lnpo

0901

 

0901

 

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt

pteeltgesl

lnpg

0911

 

0911

 

LNO plantenteelt

pteelt

lnp

1073

 

1073

 

LNO groene ruimte

groenruim

lngr

0921

 

0921

 

LNO bloembinden en -schikken

bloembin

lnb

0931

 

0931

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

dierzorgp

lndp

0941

 

0941

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

dierzorgg

lndg

0951

 

0951

 

LNO dierhouderij en -verzorging

dierzorg

lnd

1074

 

1074

 

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

verwagprod

vap

0961

 

0961

 

LNO agrarische bedrijfseconomie

agrabed

lnab

 

0978

   

LNO agrarische techniek

agratech

lnat

 

0979

   

combinatievakken:

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt en groene ruimte

pto-gr

pog

 

1075

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en groene ruimte

ptg-gr

pgg

 

1076

   

LNO plantenteelt en groene ruimte

pteelt-gr

pgr

 

0904

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en bloembinden en -schikken

pto-bs

pob

 

1077

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en bloembinden en -schikken

ptg-bs

pgb

 

1078

   

LNO plantenteelt en bloembinden en -schikken

pteelt-b

pb

 

0905

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging

pto-dv

pod

 

1079

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

pto-dvp

podp

 

1097

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

pto-dvg

podg

 

1098

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging

ptg-dv

pgd

 

1080

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

ptg-dvp

pgdp

 

1099

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

ptg-dvg

pgdg

 

1100

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging

pteelt-d

pd

 

0906

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

pteelt-dvp

pdp

 

1103

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

pteelt-dvg

pdg

 

1104

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en verwerking agrarische producten

pto-va

pov

 

1081

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en verwerking agrarische producten

ptg-va

pgv

 

1082

   

LNO plantenteelt en verwerking agrarische producten

pteelt-vap

pvap

 

0907

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische bedrijfseconomie

pto-ab

poa

 

1083

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische bedrijfseconomie

ptg-ab

pga

 

1084

   

LNO plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie

pteelt-ab

pab

 

0908

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische techniek

pto-at

pot

 

1085

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische techniek

ptg-at

pgt

 

1086

   

LNO plantenteelt en agrarische techniek

pteelt-at

pat

 

0909

   

LNO groene ruimte en bloembinden en -schikken

groenruim-b

grb

 

0924

   

LNO groene ruimte en dierhouderij en -verzorging

groenruim-d

grd

 

0925

   

LNO groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

groenruim-vap

grva

 

0926

   

LNO groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie

groenruim-ab

grab

 

0927

   

LNO groene ruimte en agrarische techniek

groenruim-at

grat

 

0928

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging

bloembin-d

bd

 

0934

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

bs-dvp

bdp

 

1101

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

bs-dvg

bdg

 

1102

   

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

bloembin-vap

bvap

 

0935

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie

bloembin-ab

bab

 

0936

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische techniek

bloembin-at

bat

 

0937

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en verwerking agrarische producten

dvp-vap

dvpv

 

1087

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en verwerking agrarische producten

dvg-vap

dvgv

 

1088

   

LNO dierhouderij en -verzorging en verwerking agrarische producten

dierzorg-vap

dvap

 

0945

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische bedrijfseconomie

dvp-ab

dvpa

 

1089

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische bedrijfseconomie

dvg-ab

dvga

 

1090

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie

dierzorg-ab

dab

 

0946

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische techniek

dvp-at

dvpt

 

1091

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische techniek

dvg-at

dvgt

 

1092

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek

dierzorg-at

dat

 

0947

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en groene ruimte

dvp-gr

dpg

 

1105

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en groene ruimte

dvg-gr

dgg

 

1106

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

verwagprod-ab

vaab

 

0965

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische techniek

verwagprod-at

vaat

 

0966

   

Intrasectorale programma's

           

landbouw-breed

landbouw

lb

0986

0986

0986

 

Algemene vakken

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

0131

0131

Arabische taal

Arabisch

ar

0111

0111

0111

0111

biologie

biologie

bi

0191

0191

0191

0191

Duitse taal

Duits

du

0063

0063

0063

0063

economie

economie

ec

0233

0233

0233

0233

Engelse taal

Engels

en

0071

0071

0071

0071

Franse taal

Frans

fa

0053

0053

0053

0053

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

0125

0125

0125

0125

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel)

kunstv I

kv1

0416

0416

0416

0416

kunstvakken II beeldende vakken-audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

   

0420

0420

kunstvakken II beeldende vakken-film

beeldend-fi

bfi

   

0421

0421

kunstvakken II beeldende vakken-fotografie

beeldend-fo

bfo

   

0422

0422

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/handenarbeid

beeldend-ha

bha

   

0417

0417

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

   

0419

0419

kunstvakken II beeldende vakken-tekenen

beeldend-te

bte

   

0418

0418

kunstvakken II dans

dans

kda

   

0414

0414

kunstvakken II drama

drama

kdr

   

0415

0415

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

   

0413

0413

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

0353

0353

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

mijleer

ma

0322

0322

0322

0322

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

0323

0323

0323

0323

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

0173

0173

0173

0173

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

   

0174

0174

Nederlandse taal

Nederlands

ne

0011

0011

0011

0011

Spaanse taal

Spaans

sp

0081

0081

0081

0081

Turkse taal

Turks

tu

0101

0101

0101

0101

wiskunde

wiskunde

wi

0153

0153

0153

0153

lichamelijke opvoeding 2

lo2

lo2

   

0352

0352

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

   

1017

1017

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

           

haven en vervoer

havenvervoer

hvs

0692

0692

0692

 

mode en techniek

modetech

mot

0699

0699

0699

 

rijn, binnen- en kustvaart

rbkvaart

rbk

0691

0691

0691

 

Hebreeuws Klassiek

Klassiek Hebreeuws

Kh

     

0383

Hebreeuws Modern

Modern Hebreeuws

Mh

     

0393

bouwtechniek – infra

infra

bti

1095

1095

1095

 

IT/Informatica

IT/Informatica

it/i

     

1096

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

     

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

     

0432

bijlage vakcodetabel volwasseneneducatie 2012/2013

Volwasseneneducatie

wettelijke vaknaam

roepnaam

afkorting

vakcode

andere taal

andere taal

at

0991

beroepen- en loopbaanoriëntatie

beroeploopbaan

blo

0994

digitale vaardigheden

digvaar

diva

0996

handvaardigheid

handvaar

hava

0995

kennis van de wereld

kenniswereld

kvdw

0993

maatschappij-oriëntatie

maatschoriëntatie

maor

0992

NT2

nt2

nt2

0990

overig

overig

ov

0999

sleutelvaardigheden

sleutvaar

sv

0998

NT2, gericht op alfabetisering

nt2a

nt2a

1057

De vakcodes voor vmbo-tl, havo en vwo ten behoeve van volwasseneneducatie zijn gelijk aan de vakcodes voor voor vmbo-tl, havo en vwo en zijn te vinden in de desbetreffende tabellen.

Technische toelichting bijlage III:

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is een 10-tal vakken toegevoegd (1097 t/m 1106) bij VMBO-KB (2871) en opgenomen in de vakcodetabel 2012–2013.

Terug naar begin van de pagina