Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns en Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Geldend van 01-06-2012 t/m heden

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns en de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel III

  • 5 Degene die vóór 1 juni 2012 accijns- of belastingzegels heeft aangevraagd kan onbeschadigde accijns- of belastingzegels, die voor deze datum zijn aangevraagd, tot en met 31 december 2012 onder ambtelijk toezicht vernietigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 april 2012

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina