Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 05-05-2012.
Geldend van 05-05-2012 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 05-05-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-05-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-05-2012 Nieuwe-regeling 26-04-2012 Stcrt. 2012, 8747 VGP3112379 26-04-2012 Stcrt. 2012, 8747
Naar boven