Besluit toekenning vacatiegelden aan de postactieve leden van de werkgroep matching

Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2012, nr. 2012-0000134588, tot toekenning van vacatiegelden aan de postactieve leden van de werkgroep matching (Besluit toekenning vacatiegelden aan de postactieve leden van de werkgroep matching)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De postactieve leden van de werkgroep matching, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Regeling overgang naar een LFNP functie wordt met uitzondering van de voorzitter een vergoeding per vergadering toegekend.

  • 3 De leden, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina