Regeling eisen examinatoren

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-01-2013.
Geldend van 19-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 19-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-01-2013 Nieuwe-regeling 27-03-2012 Stcrt. 2012, 6444 IENM/BSK-2012/20629 03-04-2012 Stb. 2012, 161 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A tot en met L, van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (implementatie derde rijbewijsrichtlijn) in werking treedt.1)
Naar boven