Wijzigingsregeling Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, enz.

Geldend van 31-03-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 maart 2012, nr. IENM/BSK-2012/31297, tot wijziging van diverse regelingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen en tot intrekking van de Regeling veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1, 3 en 5, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina