Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2012.
Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage 2

Informatie geldend op 01-03-2012

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-03-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2012 Nieuwe-regeling 19-01-2012 Stcrt. 2012, 1567 2011-2000541953 19-01-2012 Stcrt. 2012, 1567

Annuleren

Naar boven