Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 24-01-2015.
Geldend van 24-01-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Bijlage I

Informatie geldend op 24-01-2015

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 24-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Intrekking-regeling 17-12-2011 Stcrt. 2012, 215 VO/BZO/321682 17-12-2011 Stcrt. 2012, 215
06-01-2012 Nieuwe-regeling 17-12-2011 Stcrt. 2012, 215 VO/BZO/321682 17-12-2011 Stcrt. 2012, 215
Naar boven