Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp

[Regeling vervallen per 06-08-2016.]
Geldend van 30-12-2011 t/m 12-07-2016

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet Justitiesubsidies aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand

Artikel 1

[Vervallen per 06-08-2016]

Aan de medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand in de functie van stafmedewerker Wsnp en administratief medewerkers Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in artikel 1, sub a en artikel 3, eerste lid van de Regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 06-08-2016]

De in artikel 3 tweede lid van de Regeling verleende bevoegdheid tot het doorgeven van het mandaat en de machtiging wordt als volgt aangevuld:

Artikel 3

[Vervallen per 06-08-2016]

Dit besluit is vastgesteld door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van het bestuur.

Artikel 4

[Vervallen per 06-08-2016]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, www.wsnp.rvr.org, en treedt met terugwerkende kracht in werking op 23 juli 2009 en vervangt alle bestaande regionale reglementen die betrekking hebben op dit terrein.

Artikel 5

[Vervallen per 06-08-2016]

Deze regeling kan worden aangehaald als het ‘Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp’.

Utrecht, 20 december 2011

P.J.M. van de Biggelaar,

Directeur Stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina