Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp

[Regeling vervallen per 06-08-2016.]
Geldend van 23-07-2009 t/m 29-12-2011

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet Justitiesubsidies aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op de artikelen 10:3, derde lid, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid, 10:9, eerste lid en 10:12 van de Algemene Wet bestuursrecht; Artikelen 48c en 48d van de Wet Justitiesubsidies; Regeling verlening mandaat Raad voor Rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande, Staatscourant. 2009, 11554 (verder genoemd: de Regeling).

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 23891, datum inwerkingtreding 30-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-07-2009.

Artikel 1

[Vervallen per 06-08-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand in de functie van stafmedewerker Wsnp en administratief medewerkers Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in artikel 1, sub a en artikel 3, eerste lid van de Regeling.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 23891, datum inwerkingtreding 30-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-07-2009.

Artikel 2

[Vervallen per 06-08-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De in artikel 3 tweede lid van de Regeling verleende bevoegdheid tot het doorgeven van het mandaat en de machtiging wordt als volgt aangevuld:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 23891, datum inwerkingtreding 30-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-07-2009.

Artikel 3

[Vervallen per 06-08-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit is vastgesteld door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van het bestuur.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 23891, datum inwerkingtreding 30-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-07-2009.

Artikel 4

[Vervallen per 06-08-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, www.wsnp.rvr.org, en treedt met terugwerkende kracht in werking op 23 juli 2009 en vervangt alle bestaande regionale reglementen die betrekking hebben op dit terrein.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 23891, datum inwerkingtreding 30-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-07-2009.

Artikel 5

[Vervallen per 06-08-2016]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling kan worden aangehaald als het ‘Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp’.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 23891, datum inwerkingtreding 30-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-07-2009.

Utrecht, 20 december 2011

P.J.M. van de Biggelaar,

Directeur Stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 23891, datum inwerkingtreding 30-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 23-07-2009.

Terug naar begin van de pagina