Belastingplan 2012

Geraadpleegd op 07-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel VII

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Belastingplan 2013
    Artikel: XI
  2. Fiscale verzamelwet 2013
    Artikel: XXXI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 20-12-2012
samen met
20-12-2012
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2012, 668
33403
samen met
33402
Alg. 1
Wijziging 01-11-2012
samen met
20-12-2012
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 668
33245
samen met
33402
Alg. 2
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012
samen met
21-12-2012
Stb. 2012, 668
samen met
Stcrt. 2012, 26315
33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668
01-01-2012 Nieuwe-regeling 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stcrt. 2012/26315.1)
  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2012/668. In Stb. 2012/544 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.2)
Naar boven